Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Professió Apostòlica De La Fe

Crec en un Déu, Pare totpoderós,

creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;

el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant,

nasqué de Maria verge;

patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,

mort i sepultat; davallà als inferns,

ressuscità el tercer dia d'entre els morts;

se'n pujà al cel,

seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;

i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts.

Crec en l'Esperit Sant; la santa mare església catòlica, la comunió dels sants;

la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;

la vida perdurable. Amén.

 

Para información en Español, por favor, haz clic aquí.