Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Kepercayaan Para Rasul

 

 

Saya percayakan pada Tuhan Bapa Yang Maha Esa

Pencipta Agung syurga dan alam semesta,

Dan Yesus Al-Masih, sebagai PuteraNya, Baginda kami,

Dikurniakan oleh kuasaan Roh Kudus,

Dihamilkan oleh Mariam Yang Dara,

Terseksa di bawah perintah Pontius Pilate,

Di-Salibkan, mati maut dan dikebumikan,

Baginda naik takhta ke syurga,

Dan menduduki tempat yang unggul di-sebelah kanan Tuhan Bapa Yang Maha Esa,

Dari situ, Baginda akan kembali untuk menghakimi umat manusia yang hidup mahupun yang telah mati;

Saya percayakan Roh Kudus (sebagai Tuhan),

Di dalam satu Ummah yang suci dan sedunia,

Di dalam silaturahim masyarakat suci yang erat,

Di dalam pengampunan dosa,

Di dalam kebangkitan badan jasmani,

Dan akhirnya di dalam kehidupan yang kekal abadi (iaitu untuk selama-lamanya):

Amin.