Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

J̇à se verjen nà Boha
Oggiò chà more uvsè
Creatorja od Nebba, anù od Semgnè.

Anù nà jeshusſa Crishtusha
gnahà samaha Sinu nashaha hospuda.
Ti cha jè bil concepin od Svetaha Duha
nù povit od Marie Vergine.
Patel tàpot Ponzio Pilato.
Bil gian na Chrish uvmar anù pogian.
An jè nislisal dou Peclò, te tretgni din an je uvstal od tih martvih.
An jè shal un v’ Nebbe.
An sidj tanati tesni od Boha Oggie cha more uvsè.
Od tù an giè prit judicat te shive anù tè martve.

J̇àsè verjen nà Svetaha Duha.
Nà sveto Circou Chatolich,
Communiun od tih svetih.
Odpushgiagnie od hrihou.
Uvstat spet smison.
Shiujust sà limar.
Tachu bodi.

Amen.

Per risorse in italiano, clicca qui.

Za gradivo v slovenščini kliknite tukaj.