Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Anau e hakalona God te Tamana a Tinohaimailona, ni penapena aluna ma lalo.

Ma Jesus Christ Tanatama hokotasi te Lord o tatou; ni tupu mai ma te Aitu e Tapu; ni hanauia ite Lkoniu taulekaleka maoni Mary; Aia ni noho alohai ionalalo Pontius Pilate; latou ni tukifofolalia; Matei Aia; latou ni kavei Aia; hanoei Aia i Panoi; toluai tea ho mahani muliei Aia itana mate ana, Aia ni hano ki aluna; Aia ni noho itona lima atamai God Tamana Haimailona; Aia ki hanaiho muli ihemokoa o hakatonu na tama koi ola a na tama ku mamate ku oti.

Nau e hakalono te Aitu e Tapu; te Lotu e tapu ite kau henua; te kanovaka hokotasi o latou e tapu; te tatala te memeahaeko; te huaitino ki mahani muli; mate olatahi. Amen.