Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Apostoliska Trosbekännelsen

 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.


Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.


Vi tror ock på den heliga Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 

För flera skrift på svenska klicka här.