Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Xch'unobil Kajvaltik

Ta jch'un Riox Totil, skotol xu' yu'un,
ja' ispas vinajel xchi'uk balamil.

Ta jch'un Jesukristo li jun no'ox Xch'amal Riox,
ja' ajvalil ku'untik,
ja' ikom ta ch'util ta yabtel Ch'ul Espíritu,
i'ayan ta Ch'ul tojol tseb Maria
iyil svokol ta syu'elal Poncio Pilato,
iyich' bajel ta krus,
icham xchi'uk iyal ech'el ti bu oy vokolale,
ta yoxibal k'ak'al icha'kuxi lok'el ta stojol ch'ulelaletik.
imuy ech'el ta vinajel tey chotol ta sbats'i k'ob Riox Totil skotol xu' yu'un,
tey chliktalel chtal xchapan li buch'utik kuxul xchi'uk li chamemike.

Ta jch'un Ch'ul Espiritu,
Ch'ul tsobbail yu'un Katolica,
xchi'uk santoetik,
li oy xch'ayesel muliletike,
li oy xcha'kuxiel xchi'uk kuxlejal ta sbatel osile.
Ta jch'un.

Para información en Español, por favor, haz clic aquí.