Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share
 1. Quoi-erbee saillish dy v'er ny hauail; roish dy chooilley nhee te ymmyrchagh dy gum eh yn Credjue Cadjin (Creestee).
 2. Yn Credjue cheddin, mannagh jean dagh unnane y reayll slane as glen; fegooish dooyt nee eh cherraghtyn son dy bragh.
 3. As shoh yn Credjue Cadjin; Dy der mayd ooashley da un Jee ayns y Trinaid, as da'n Trinaid ayns Unnaneys;
 4. Cha nee goaill yn derrey Phersoon son y Persoon elley : ny scarrey yn Vree.
 5. Son t'ayn un Phersoon jeh'n Ayr, Persoon elley jeh'n Mac; as Persoon elley jeh'n Spyrryd Noo.
 6. Agh ta Jeeys yn Ayr, yn Mac, as y Spyrryd Noo, ooilley unnane; yn Ghloyr corrym, yn Ard-ooashley cobeayn.
 7. Lheid as ta'n Ayr, lheid shen ta'n Mac: as lheid ta'n Spyrryd Noo.
 8. Yn Ayr gyn-chroo, yn Mac gyn-chroo: as y Spyrryd Noo gyn-chroo.
 9. Yn Ayr erskyn roshtyn nyn dushtey; yn Mac erskyn roshtyn nyn dushtey; as y Spyrryd Noo erskyn nyn dushtey.
 10. Yn Ayr dy bragh beayn, yn Mac dy bragh beayn: as y Spyrryd Noo dy bragh beayn;
 11. As foast cha vel ad three dy bragh beayn : agh unnane dy bragh beayn.
 12. Myrgeddin myr nagh vel ayn three erskyn roshtyn nyn dushtey, ny three gyn-chroo; agh unnane gyn-chroo, as unnane erskyn roshtyn nyn dushtey;
 13. Myr shen myrgeddin ta'n Ayr Ooilley-niartal, yn Mac Ooilley-niartal; as y Spyrryd Noo Ooilley-niartal :
 14. As foast cha nee three Ooilley-niartallyn ad : agh un Ooilley-niartal.
 15. Myr shen ta'n Ayr Jee, tan Mac Jee: as ta'n Spyrryd Noo Jee :
 16. As foast cha vel ad three Jeeaghyn : agh un Jee.
 17. Myr shen myrgeddin ta'n, Ayr Chiarn, yn Mac Chiarn : as y Spyrryd Noo Chiarn;
 18. As foast cha nee three Chiarnyn ad : agh un Chiarn:
 19. Son naght myr ta shin kianlt liorish y firrinys Chreestee : dy ghoaill rish dagh Persoon er-Iheh dy ve Jee as Chiarn;
 20. Myr shen ta shin er nyn Ihiettal liorish y Credjue Cadjin (Creestee), dy ghra, Dy vel ayn three Jeeaghyn, ny three Chiarnyn.
 21. Cha vel yn Ayr jeant jeh veg : chamoo er ny chroo, ny er ny gheddyn.
 22. Ta'n Mac jeh'n Ayr ny lomarcan : cha nee er ny yannoo, ny er ny chroo, agh er ny gheddyn.
 23. Ta'n Spyrryd Noo jeh'n Ayr, as jeh'n Mac : chamoo er ny yannoo, ny er ny chroo, ny er ny gheddyn, agh cheet magh (voue).
 24. Myr shen ta ayn un Ayr, cha nee three Ayraghyn: un Vac, cha nee three Mec: un Spyrryd Noo, cha nee three Spyrrydyn Noo.
 25. As ayns y Trinaid shoh cha vel unnane roish, ny lurg fer elley : cha vel unnane ny smoo ny ny sloo na fer elley;
 26. Agh ta'n slane three Persoonyn co-beayn cooidjagh: as co-chorrym.
 27. Myr shen ayns dy chooilley nhee, myr ve rait roie: ta ooashley dy ve er ny choyrt da'n Unnaneys ayns y Trinaid, as da'n Trinaid ayns Unnaneys.
 28. Shegin dasyn er-y-fa-shen saillish ve er ny hauail : smooinaghtyn myr shoh jeh'n Trinaid.
 29. Ny sodjey, te ymmyrchagh gys saualtys dy bragh farraghtyn : dy bee myrgeddin credjue cairagh echey mychione Goaill-foalley nyn Jiarn Yeesey Creest.
 30. Son y Credjue cairagh eh, dy jean mayd credjal as goaill-rish : nyn Jiarn Yeesey Creest, Mac Yee, dy ve Jee as dooinney;
 31. Jee jeh Bree yn Ayr, er ny gheddyn roish ny seihllyn : as Dooinney, jeh Stoo e Voir, ruggit ayns y theihll;
 32. Slane Jee, as slane Dooinney; jeh annym resoonagh, as feill dooinney;
 33. Corrym rish yn Ayr, myr t'eh ny Yee : as ny s'inshley na'n Ayr myr t'eh ny Ghooinney.
 34. Eshyn, ga t'eh Jee as Dooinney; foast cha vel eh jees, agh un Chreest.
 35. Unnane; cha nee liorish chyndaa yn Jeeys gys feill : agh liorish goaill yn Dooghys-dooinney gys Jee;
 36. Unnane ooilley cooidjagh : cha nee liorish coyrt yn derrey ghooghys son y dooghys elley : agh liorish Unnaneys dy Phersoon.
 37. Son myr ta'n annym resoonagh as feill un dooinney : myr shen ta Jee as dooinney un Chreest;
 38. Ren surranse son y saualtys ain : hie sheese gys niurin, dirree reesht yn trass laa veih ny merriu :
 39. Hie eh seose gys niau, t'eh ny hoie er laue yesh yn Ayr, Jee Ooilley-niartal : veih shen hig eh dy vriwnys ny bioee as ny merriu.
 40. Ec y cheet echeysyn nee dy chooilley ghooinney girree reesht lesh nyn girp : as nee ad coontey choyrt son nyn obbraghyn hene.
 41. As hed adsyn t'er n'yannoo dy mie, ayns y vea dy bragh farraghtyn : as adsyn t'er n'yannoo dy olk, ayns yn aile vees dy bragh er-mayrn.
 42. Shoh yn Credjue Cadjin (Creestee) : mannagh jean dooinney eh y chredjal dy firrinagh, cha vod eh v'er ny hauail. Amen.