Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Kalcedonska veroizpoved

 

 

Ravnaje se po svetih očetih vsi soglasno učimo, da je Sin, naš Gospod Jezus Kristus, popolnoma isti. Isti je popoln v božanstvu in popoln v človečnosti, resnično Bog in resnično človek, obstoječ iz razumne duše in iz telesa. Prav isti je enakega bistva z Očetom po božanstvu in enakega bistva z nami po človečnosti, »v vsem nam enak razen v grehu« (Hebr 4:15). Pred veki je bil rojen iz Očeta po božanstvu, v poslednjih dneh pa je bil isti za nas in zaradi našega zveličanja rojen iz device Marije, Božje porodnice, po človečnosti.

 

Priznavamo popolnoma istega Kristusa, Sina, Gospoda, Edinorojenega, ki obstoji v dveh naravah nepomešano, nespremenjeno, nerazdeljeno in neločeno. Nikakor ni zaradi zedinjenja odstranjena različnost narav, ohranjena je marveč svojstvenost vsake od obeh narav, ko se združita v eno osebo in bistvo (hipostazo). Ne priznavamo razdeljenega ali razcepljenega na dve osebi, ampak enega in istega edinorojenega Sina, Božjo Besedo, Gospoda Jezusa Kristusa, kakor so to že pred njim oznanjali preroki in nas je učil tudi sam Jezus Kristus in kakor nam je izročila tudi veroizpoved očetov.
 
Za dodatno gradivo v slovenščini kliknite tukaj.
Za gradivo v hrvaščini kliknite tukaj.