Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Az Új Nemzetközi Verzió1: jó Bibliafordítás-e?

Rev. Ron Hanko

 

A NIV az egyik legrosszabb modern Bibliafordítás. Azt hisszük, hogy valóban nem minősíthető a Szentírás valódi fordításának.

Annak hitében, hogy a Szentírás szószerint ihletett, azaz a Biblia szóról szóra Isten Igéje, hisszük, hogy a Bibliát olyan pontosan és figyelmesen kell fordítani, ahogy csak lehetséges. A NIV nem egy szó szerinti fordítás, saját bevallása szerint. A szóról szóra fordítás helyett ez Isten szent és ihletett Igéjének gondolatról gondolatra való átültetése, egyfajta köztes út a parafrázis és a fordítás helyett.

Vegyük figyelembe a következőket:

  1. A NIV nem kevesebb, mint 15 újszövetségi verset kihagy, melyek a King James vagy hivatalos fordításban szerepelnek, hasonlóan más szavakhoz, mondatokhoz és versrészletekhez. Így ezeket elveszi Isten Igéjéből.

  2. Hozzá is tesz Isten Igéjéhez. A Zsidók 11:11 egy markáns példa. Itt a NIV egy egész mondatot hozzáad Ábrahámról nem másért, mint a „fordítók" szeszélyéért.

A NIV tehát a Jelenések 22:18-19 kárhoztatása alá esik, ami azok ellen szól, ami azokat, akik hozzátesznek vagy elvesznek az Írásból, a legszigorúbb büntetéssel fenyegeti.

Ezen kívül:

  1. Száműzi a korábbi angol Szentírásfordítások sok szavát, melyek nemcsak hosszú ideje voltak használatban, de speciális és nagyon fontos jelentésük van, mint például a Vigasztaló (Comforter) a Szentlélek neveként, Ügyvéd (Advocate) mint az Úr Jézus Krisztus neve, és hasonló szavakat, mint „ihletettség" (inspiration), „kiengesztelés" (propitiation) és „beszámítás" (imputation).

  2. Eltávolít minden, a pokolra való hivatkozást az Ószövetségből. Ez egy engedmény a modern teológiai felé, ami tagadja az örök büntetés efféle helyének létét.

  3. Komolyan károsítja a Szentírás bizonyságtételét Isten neveit illetően, teljesen eltávolítva a „Seregek Ura" (Lord of Hosts) megnevezést, és „újrafordítva" az „Úr Isten" megnevezést „Szuverén Úrnak" (Lord GOD és Sovereign Lord).

  4. Ami a legfontosabb, hogy gyengíti a Szentírás tanúságát a mi Urunk Jézus Krisztus teljes istenségét illetően a következő részek fordításával: Példabeszédek 8:22, Mikeás 5:1-2, Róma 14:10-12, I Timóteus 3:16, Zsidók 1:3.

Ez csak néhány a lehetséges kritikák közül. Azonban már ez is elég ahhoz, hogy elutasítsuk a NIV-et, mint egy hiteles, hasznos Szentírásfordítást. Arra biztatjuk mindazokat, akik a Szentírást olvasni és tanulmányozni kívánják, hogy kerüljék el ezt a fordítást.

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített" (II Timóteus 3:16-17).

1 New International Version (NIV): újkeletű angol Bibliafordítás, mely az egyszerű, érthető nyelvezetet célozta meg

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.