Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Zsoltárok, Dicséretek és (Lelki) Énekek (Ef 5:19; Kol 3:16):
Egy rövid áttekintés

Rev. Martyn McGeown

 

A Zsoltárok könyve (az Ószövetség görög Septuaginta fordításában) három szót használ a benne található énekek leírására.

Ezek azok: ψαλμὸς ("zsoltár"), ὕμνος ("himnusz" [dicsőítő ének]) és ᾠδή ("óda" [ének]).

Ezenfelül, a „dicséret” (himnusz [„hymn”] az angol fordításban, de ahogy fent is látszik, a két szó szinonima, így a magyar fordítás alapján fordítottam a többi helyen is–a ford. megj.) vagy a főnév, vagy az ige alakjában megtalálható a következő helyeken: Máté 26:30, Márk 14:26 (Jézus, és tanítványai „dicséretet” énekeltek a Hallél Zsoltárokból [Zsoltárok 113-118], ahogy abban mindenki egyetért), Apcsel. 16:25 (Pál és Silás „énekkel dicsőíték” Istent a filippi sötét börtönben; zsoltárokkal, amit ezek a zsidó férfiak megtanultak) és Zsidókhoz írt levél 2:12 (egy idézet a Zsolt 22:23-ból).

Ha tehát a kolossébeliek és efezusiak dicséretek után néztek, hogy énekeljék azokat, akkor bőséges ellátmányuk volt az ószövetségi zsoltárokban. A „dicséret” szót nem szabad úgy meghatározni, ahogy azt a modern emberek meghatározzák, hanem engednünk kell, hogy az Írás határozza meg a szavakat számunkra.

 

"DICSÉRET"

Zsoltár 6:1-2 Az éneklőmesternek [szó szerint „a vezetőnek a dicséretekben”] a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára. Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban.

Zsoltár 40:4 És új éneket [szó szerint „egy új dicséretet”] adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.

Zsoltár 54:1-3 Az éneklőmesternek [szó szerint „a vezetőnek a dicséretekben”], hangszerekkel; Dávid tanítása; Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!

Zsoltár 55:1-2 Az éneklőmesternek [szó szerint „a vezetőnek a dicséretekben”], hangszerekkel; Dávid tanítása. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől.

Zsoltár 61:1-2 Az éneklőmesternek [szó szerint „a vezetőnek a dicséretekben”] hangszerre: Dávidé. Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.

Zsoltár 65:1-2 Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke. Tied a hódolat, a dicséret oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást.

Zsoltár 67:1-2 Az éneklőmesternek [szó szerint „a vezetőnek a dicséretekben”], hangszerekkel; zsoltár; ének. Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orczáját rajtunk. Szela.

Zsoltár 72:20 Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései [szó szerint „dicséretek”].

Zsoltár 76:1 Az éneklőmesternek [szó szerint „a vezetőnek a dicséretekben”] hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.

Zsoltár 100:4 Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

Zsoltár 119:171 Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.

Zsoltár 137:3 Mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra [szó szerint „dicséret”], mondván: Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül!

Zsoltár 148:14 És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse [szó szerint „dicséret”] minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

 

ÉNEK ("ÓDA")

Zsoltár 4:1-2 Az éneklőmesternek [szó szerint „a vezetőnek a zsoltárokban”] a neginóthra, Dávid zsoltára [szó szerint. „egy ének (óda)”]. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!

Ezenkívül, az összes következő zsoltár éneknek vagy „ódának” van nevezve a feliratában: 18, 29, 39, 45, 48, 65-69, 75-76, 83, 87-88, 92, 108, 120-133. A 67. és 76. zsoltár felirata együtt tartalmazza a három szót (zsoltár, dicséret és ének).

Így elég világosnak kellene lennie, hogy mit értett Pál (és mit értettek a kolossébeliek és efezusiak) a „zsoltárok, dicséretek és lelki énekek” alatt (Ef 5:19; Kol 3:16).

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.