Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Pernikahan dari Camilla Parker-Bowles & Prince Charles

Martyn McGeown

 

Camilla Parker-Bowles (kini the Duchess of Cornwall) “diikat" kepada Andrew Parker-Bowles sepanjang dia hidup (1Kor. 7:39; Rom. 7:2-3). Hal itu merupakan dosa bagi dia untuk menikah lagi ketika Andrew masih hidup. Lagipula, tidak boleh manusia menyudahi apa yang Allah telah satukan bersama, apa yang manusia tidak dapat lakukan. Camilla and Andrew adalah satu tubuh hingga Allah memisahkan mereka melalui kematian.

Saya akan mengajak pembaca untuk menggantikan nama Pangeran Charles, Camilla Parker-Bowles/Bangsawan dari Cornwall and Andrew Parker-Bowles pada posisi yang tepat dalam teks berikut ini:

Kejadian 2:24: "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging".

1 Korintus 7:39: " Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya".

Roma 7:2-3: "Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain".

Matius 5:32: "Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah".

Mark 10:11-12: " Lalu kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu.

Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah".

Lukas 16:18: " Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah".

Yohanes 4:18: "sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar".

Sekarang Pangeran Charles and Camilla (Bangsawan dari Cornwall) telah "menikah", mereka telah memasuki kesatuan perzinahan seumur hidup. Camilla memutuskan untuk tetap melakukan perzinahan terhadap suami yang aslinya, Andrew. Pangeran Charles (dengan memiliki istri dari orang laki-laki lain) adalah tetap berlaku berzinah. Hal ini tidaklah lebih baik daripada perzinahan yang telah mereka lakukan dalam tahun-tahun sebelumnya dalam “pernikahan” mereka atau perzinahan pada waktu Permaisuri Diana hidup.

"Sebab lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu" (1Kor. 7:9) diperintahkan bagi yang lajang, yang tidak bercerai. Jika Camilla tidak tahan, dia seharusnya mencari rekonsiliasi dengan Andrew Parker-Bowles. 1 Korintus 7:11 memberikan Camilla dua pilihan: tatap tidak menikah atau didamaikan dengan suaminya. Tidak ada pilihan ketiga: menikah lagi.

Bagaimana dengan pertobatan? Jika, pada waktu konversi, seorang sedang hidup dalam hubungan yang berdosa, konversi bukanlah menguduskan hubungan. Seseorang tidak dapat mengatakan, ”saya minta maat”, lalu melanjutkan perzinahan itu.

1 Korintus 6:9-10 menyatakan bahwa kaum pezinah (termasuk orang-orang yang menikahi pasangan keduanya ketika pasangannya yang semula masih hidup, sekalipun “pernikahan” kedua ini dikuduskan oleh Church of England [gereja resmi Inggris – terj.]) tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.

Untuk bahan-bahan lain dalam bahasa Indonesia, klik di sini.