Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Böyük Imanın Açıqlanması

 

Bir tək Allaha inanıram.

Yerin və göyün,

görünən və görünməyən bütün varlığların yaradanı her şəyə qadir

Ata Allaha inanıram.

Bütün əsrlərdən əvvəl Atadan dünyaya gəlmiş,

Allahın yeganə oğlu,

bir tək Rəbb olan Məsih İsaya inanıram.
O, Allahdan Allah,

Nurdan nur,

həqiqi Allahdan Həqiqi Allahdır.

Yaradılmış olmayıb Ata isə eynidir

və her şəy onun vəsitəsi ilə yaradılmışdır.

Biz insanlar qurtulusumuz üçün göydən enmiş,

Müqəddəs Ruhun qudrətilə

bakirəMəryəmdən Vücüd alıb insan olmuşdur.

Pontius Pilatus vaxtında bizim üçün acı çəkərək çarmıxa çəkilmiş,

ölmüş, dəfn edilmiş

və Müqəddəs yazılara görə üç gündən sonra dirilmişdir.

Göyə çıxmış

və Atanın sağında oturmaqdadır.

Diriləri və ölüləri mühakimə etmək üçün

təkrar gələcək

və onun hökümdarlığı heç vaxt sona çatmayacaqdır.

Peyğəmbərlər vasitəsi ilə danışmış olan

Ata və oğuldan çıxıb,

Ata və Oğul ilə birlikdə sitayiş edilən və ucaltılan,

həyatın qaynağı və Rəbb olan,

Müqəddəs Ruha inanıram.

Havarilərin imanına inanam , katolik və müqəddəs olan tək kilsəyə inanıram.

Günahların əff edilməsi üçün tək bir vaftizi qəbul edirəm,

ölulərin dirilişini və əbədi həyatı gözləyirəm.

Amin.