Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Den Nikenske Truvedkjenninga

 

Vi trur på ein Gud, den allmektige Far,

som har skapt himmel og jord, alt synleg og usynleg.

Vi trur på ein Herre, Jesus Kristus,

Guds einborne Son, fødd av Faderen før alle tider,

Gud av Gud, ljos av ljos, sann Gud av sann Gud,

fødd, ikkje skapt, av same vesen som Faderen.

Ved han er alt skapt.

For oss menneske og til vår frelse steig han ned frå himmelen,

og ved Den Heilage Ande og av Maria møy

vart han menneske av kjøt og blod.

Han vart krossfest for oss under Pontius Pilatus,

leid og vart gravlagd,

oppstod tredje dagen etter skriftene

og fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Faderen,

skal komme att i herlegdom og døma levande og døde,

og hans rike skal vera utan ende.

Vi trur på Den Heilage Ande,

som er Herre og gjer levande,

som går ut frå Faderen og Sonen,

som vert tilbeden og æra saman med Faderen og Sonen,

og som har tala gjennom profetane.

Vi trur på ei heilag, allmenn og apostolisk kyrkje.

Vi vedkjennest ein dåp til forlating for syndene

og ser fram til oppstoda av dei døde

og eit liv i den kommande verda.

 

Amen.

 

För skrift på svenska klicka här.