Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Nicejsko-carigrajska veroizpoved

 

Verujem v enega Boga,

Očeta vsemogočnega,

Stvarnika nebes in zemlje,

vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega gospoda Jezusa Kristusa,

edinorojenega Sina Božjega,

ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki

in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga,

rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom,

in je po njem vse ustvarjeno,

ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja

prišel iz nebes.

In se je utelesil po Svetem Duhu

iz Marije Device in postal človek.

Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel

in bil v grob položen.

In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.

In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.

In bo spet prišel v slavi,

sodit žive in mrtve,

in Njegovemu kraljestvu ne bo konca.

In v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;

ki izhaja iz Očeta in Sina,

ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;

ki je govoril po prerokih.

In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.

Priznavam en krst v odpuščanje grehov.

In pričakujem vstajenje (od) mrtvih

in življenje v prihodnjem veku.

Amen.

 

Za dodatno gradivo v slovenščini kliknite tukaj.
Za gradivo v hrvaščini kliknite tukaj.