Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Crezul Niceno - Constantinopolitan

(Formulat la conciliul din Nicea în 325 si modificat la conciliul din Constantinopol în 381)

 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatal atotputernicul, Facatorul cerului si al pamântului, al tuturor vazutelor si nevazutelor. Si într-unul Domn Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai înainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, Nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mântuire S-a coborât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria fecioara si s-a facut om. Si a fost rastignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si a fost îngropat. Si a înviat a treia zi, dupa Scripturi. Si S-a înaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va veni cu slava, sa judece viii si mortii, a Carui împaratie nu va avea sfârsit. Si în Duhul Sfânt, Domnul, de viata datatorul, Care de la Tatal purcede, cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin prooroci. Si într-una, sfânta, soborniceasca [universala] si apostoleasca Biserica. Marturisesc un Botez, spre iertarea pacatelor. Astept învierea mortilor si viata veacului ce va veni. Amin!

Pentru mai multe materiale in limba romana, apasa aici.